Badanie statycznego modułu sprężystości betonu

E – statyczny moduł sprężystości σ1 – naprężenie początkowe (wynosi 0.5MPa lub 10% średniej wytrzymałości na ściskanie badanego betonu) σ2 – naprężenie końcowe (wynosi 30% średniej wytrzymałości na ściskanie badanego betonu) ε1 – odkształcenie odpowiadające σ1 ε2 – odkształcenie odpowiadające σ2 Δσ = σ2 – σ1 Δε = ε2 –… Continue reading

Ziarno MEDIANA

Mediana – wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Wzór na obliczenie średnicy zaiarna mediana na podstawie dostępnych wyników analizy sitowej kruszywa przedstawiono poniżej: dm          – średnica ziarna mediana ∑fj           – suma zawartości frakcji najbliższa ale mniejsza od 50% ∑fk          – suma zawartości frakcji najbliższa… Continue reading