Ziarno MEDIANA

Mediana – wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Wzór na obliczenie średnicy zaiarna mediana na podstawie dostępnych wyników analizy sitowej kruszywa przedstawiono poniżej: dm          – średnica ziarna mediana ∑fj           – suma zawartości frakcji najbliższa ale mniejsza od 50% ∑fk          – suma zawartości frakcji najbliższa… Continue reading